Co było pierwsze: kura czy jajko? muzyka czy taniec? Dźwięk czy ruch???

lip 31
jk

Co było pierwsze: kura czy jajko? W tym samym kontekście możemy zapytać co było pierwsze: muzyka czy taniec? Dźwięk czy ruch???

Odpowiedzi chyba nie znajdziemy, ale dostrzec możemy ogromną zależność obu dziedzin. Muzyka daje nam możliwość kreatywnej interpretacji dźwięków – wyrażając się przez to ruchem ciała w odpowiedniej kompilacji pozycji. Im bardziej dźwięk dotyka naszego wnętrza, tym piękniejsze powstają interpretacje choreograficzne. Muzyka pobudza nas do wyrażania siebie, przekazywania emocji innym oraz daje nam szansę ujawnienia przesłania tańca – bo ten zawsze opowiada jakąś historię, jeśli pochodzi z naszego wnętrza.

Taniec jest genialnym uzupełnieniem, a właściwie rozwinięciem dla muzyki. Dzięki temu rozwinięciu odbiorca może w sposób wizualny doświadczyć istoty twórczości ludzkiej. A warto zauważyć, że większość naszego społeczeństwa to wzrokowcy – według badań. Stąd osoby te dzięki wizualnej formie interpretacji dźwięku mogą dogłębniej zrozumieć i usłyszeć muzykę.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno muzyka, jak i taniec – mogą istnieć same dla siebie. Sama muzyka jest wartością, która ubogaca nas i jest ważną formą wyrazu. Jednakże taniec możemy określić w ten sam sposób. Obie dziedziny są jednak dla siebie motorem napędowym. Połączone, dają efekt spotęgowanych doznań u tancerzy, muzyków i odbiorców sztuki. Dlaczego więc nie korzystać z tej możliwości, jaką daje nam sztuka?

Kwestią problematyczną jest tutaj niestety zrozumienie potrzeby obcowania ze sztuką (pod każdym względem). Próbując zrozumieć autora budujemy w sobie poczucie zdrowej empatii, dostrzegamy więcej w otaczającej nas rzeczywistości, stajemy się bardziej wrażliwi – co jest bardzo dużą zaletą, a nie wadą , jak uważają dziś często ludzie (różnica między wrażliwością, a przewrażliwieniem jest znaczna).

Być może obcowanie ze sztuką: muzyką, tańcem, teatrem, malarstwem, rzeźbą… jest drogą do rozpoczęcia nowego życia dla nas samych – gdyż sztuka może nas tylko pozytywnie natchnąć do samorozwoju, zrozumienia i akceptacji samego siebie.

Nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. W ten sam sposób można stwierdzić, że to, jak wygląda dzisiejszy taniec, nie jest przypadkiem. Powinniśmy być świadomi też faktu, że taniec to nie tylko zestawienie kilku wyuczonych ruchów ciała, ponieważ jest to również w dużej mierze filozofia, historia, emocje i uczucia, komunikacja międzyludzka, choreografia. Taniec to opowieść przekazana w formie ruchu ciała człowieka. Taniec to w końcu sposób na wyrażenie siebie.

Doszukując się znaczenia tańca w ludzkiej egzystencji należałoby sięgnąć bardzo głęboko, do odległych czasów ludów pierwotnych. To właśnie ci ludzie, tak bardzo kulturowo różniący się od nas, nie posiadający tak bogatej wiedzy o świecie, która dla nas jest zaledwie wiedzą powszechną- oni opierali swój żywot na tańcu. Cóż mogli oni ofiarować „światu” w zamian za to czym zostali przez niego obdarowani? Jak mogli oni go zrozumieć i prawa nim rządzące? Wszystko pochodziło przecież nie od nich samych, ale od „kogoś” lub „czegoś”. Posiadali jedynie pewność poczucia własności własnego ciała. Tak więc przy jego pomocy mogli złożyć hołd „światu” za jego piękno, potęgę i istnienie. Taniec – ruch ciała – był sposobem na wyrażenie wdzięczności oraz wszelkich próśb.

Jak dalece odległe jest to znaczenie tańca w porównaniu ze współczesną sztuką taneczną. Dziś taniec to forma spełnienia artystycznego, kiedyś reakcja wyrażenia stanu emocjonalnego człowieka. Można śmiało porównać go także na podstawie zaspokajanych ludzkich potrzeb, ponieważ zależność jest bardzo prosta. Ludzie pierwotni zaspokajali swoje podstawowe potrzeby, a ich taniec był formą wyrażania pozytywnych lub negatywnych odczuć z tym związanych. Współczesny tancerz traktuje taniec bardziej, jako sposób na samorealizację. Jest to długa droga, jaką przeszli ludzie w poznaniu siebie i swoich potrzeb, od czasów prehistorycznych po dziś dzień. Tak samo jak wielopłaszczyznowo ewoluowali ludzie, podobnie stało się z tańcem. Gdyż taniec był i jest nieodzownym elementem w życiu człowieka.

biomex labs how to get ambien

zanaflex dosage for back pain buy steroids uk

best cardio for bodybuilding ram gforce golf clubs normal diet for bodybuilding
world’s tallest bodybuilder 125 blood sugar bodybuilding com members
cul(turismo) – gara di bodybuilding in russia, nandrolone prezzo donne in categoria bikini con glutei marmorei
Sema (37) is kampioen bodybuilding: schilddr_senhormone kaufen Iedere vrouw wil er toch uitzien als ik? – VIDEO

About the Author,