Muzyka Afryka :)

wrz 18
58634_a

Postać ludzka zawsze była podstawowym tematem w sztuce afrykańskiej. Może ona wyobrażać wodzów, tancerzy lub osoby podczas różnych czynności np. ludzi grających na bębnach czy polujących myśliwych.

W tradycyjnej sztuce i rzemiośle Afryki, znajduje się kilka istotnych w kulturze Afryki tematów.  Są to pary, kobieta z dzieckiem, mężczyzna z bronią lub temat ze zwierzętami, temat z osobą spoza,  z zewnątrz czyli outsider i obcy. Młode mogą symbolizować przodków, założycieli wspólnoty, małżeństwo lub bliźniaków. Matka z dzieckiem lub dziećmi ujawnia silne pragnienie kobiety w Afryce do posiadania dzieci. Mężczyzna z bronią lub temat zwierząt symbolizuje cześć i moc. Obcy może być symbolem osoby z innego plemienia lub kogoś z innego kraju, a bardziej zniekształcony wizerunek obcego ma wskazać na  proporcjonalnie większe różnice z nieznajomym.

W afrykańskich dziełach sztuki  częściej  przedstawia się treści w sposób abstrakcyjny, niż naturalistycznie oddaje rzeczywistość. Afrykańscy artyści bardzo chętnie posługują się rzeźbą gdyż preferują trójwymiarowe dzieła sztuki nad dwuwymiarowymi. Nawet wiele afrykańskich obrazów lub wykonanych tkanin ma elementy nadające im charakter trójwymiarowy.

Osoby ubrane w ubiory wykonane z takich tkanin  np. w celach ozdobnych lub ceremonialnych, robią wrażenie żywych rzeźb.

Na początku XX wieku, tacy artyści jak Picasso, Matisse, Vincent van Gogh, Paul Gauguin i Modigliani poznawali  sztukę afrykańską i inspirowali się nią. Sztuka ta posiadała dla nich odpowiednie formy pokazania nie tylko rzeczywistości widzianej ale także świata wyobraźni, emocji, doświadczeń mistycznych i religijnych. Artyści ci widzieli w sztuce afrykańskiej fenomenalną siłę wyrazu.

Kultura afrykańska jest tak bogata jak różnorodna jest cała Afryka. W kulturach tych znajdziemy wiele interesujących zachowań ludzi, które u nas powoli zanikają. Tam się zachowały. A część z nich zaskakuje swą odmiennością. Poczucie solidarności i życia jako jednej wspólnoty jest bardzo silne w Afryce.  W świętach uczestniczy zazwyczaj cała wioska. Rodzina pełni podstawową rolę w życiu. Jest wielopokoleniowa.Starsi darzeni są bardzo dużym szacunkiem. Z poszczególnymi wydarzeniami w życiu rodziny wiążą się ciekawe tradycje i rytuały. W Afryce istnieje duża tradycja opowiadania baśni i legend. Są one przekazywane od wieków przez starszych młodym Afrykańczykom. Służyły one i służą nadal przekazaniu wiedzy, określeniu tego co jest dobre a co złe, przekazaniu doświadczenia życiowego, przekazaniu wierzeń oraz wyobrażeń o otaczającym świecie.

W kulturze Afryki muzyka pełni ważną rolę. Tak jak pozostałe omawiane rzeczy była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Afryka to ogromny kontynent i jej regiony i narody mają różne muzyczne tradycje. Muzyka z Afryki Północnej, w przeważającej części posiada odrębną tradycję i historię, od muzyki z Afryki Subsaharyjskiej. Muzyka afrykańska w Afryce Subsaharyjskiej jest w większości optymistyczna i radosna. Muzyka i taniec potomków Afrykan siłą uprowadzonych z Afryki, miały wpływ na muzykę w wielu miejscach świata. Wpływała ona na muzykę afro-amerykańską, tworzyłatakie gatunki jak dixieland, blues i jazz. Wpływała też na muzykę latynoamerykańską na takie gatunkinp. jak flamenco, samba, rumba, salsa. Instrumenty muzyczne. Bębny używane w tradycyjnej muzyce afrykańskiej to gadające bębny, bougarabou i djembe w Afryce Zachodniej, bębny wodne w środkowej i zachodniej Afryce. Inne instrumenty perkusyjne to grzechotki, dzwony i kije drewniane. Ponadto jest wiele innych rodzajów bębnów. Pozostałe instrumenty muzyczne to np. flety oraz mnóstwo instrumentów smyczkowych.

kamagra pharmacie avanafil prix cipionato de testosterona alpha 1 max dianabol for sale hgh anti aging

http://steroids-usa.net/ steroidusa steroids-usa.net

About the Author,